dinsdag 11 juli 2017

Wie is Muiswerkdocent van het jaar 2016-2017?

De Frater van Gemertschool in Tilburg levert de Muiswerkdocent van dit schooljaar. Wanda van Opbergen logde door het gehele schooljaar het meest in bij Muiswerk Online. Bram van Tongeren, didactisch adviseur bij Muiswerk, ging bij haar op bezoek om de prijs persoonlijk te overhandigen. Van deze gelegenheid werd meteen gebruik gemaakt om haar kort te interviewen. 

Allereerst, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Naast een bos bloemen en een certificaat een prachtige iPad Air. Je bent de actiefste docent geweest dit schooljaar. Wat is jouw geheim? 
Wij werken met alle leerlingen in klas 1 en 2 van het vmbo met Muiswerk. Wekelijks is er een zogenoemd Muiswerkuur gereserveerd waarin iedere leerling 45 minuten actief met het programma werkt. Haal je deze 45 minuten niet, dan heb je huiswerk. Voorafgaand aan de les check ik vervolgens of de oefenminuten zijn gemaakt, hoe de oefeningen zijn gemaakt en hoe vaak een oefening wordt gemaakt. Deze informatie gebruik ik om de les goed voor te bereiden zodat ik met de leerlingen in gesprek kan gaan over hun vorderingen.

De leerlingen weten dus dat jij actief met ze meekijkt? 
Dat weten zij inderdaad en dit zorgt voor een actieve leerhouding. Het heeft geen zin om je oefeningen af te raffelen want dat zie ik meteen. Hierover ga ik dan met ze in gesprek.

Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen een oefenplan op maat krijgen? 
Wij gebruiken testsuite 7 en het Muiswerk Volgsysteem. Het vakprotocol wat uit testsuite 7 rolt, bepaalt de inhoud van de leerplannen. Iedere leerling heeft een leerplan op maat. Zo weten we zeker dat we gericht bezig zijn om de achterstanden weg te werken.

Hoe zorg je dat de leerlingen gemotiveerd zijn om met deze achterstanden aan de slag te gaan? 
De Meijerink referentietest nemen we driemaal per jaar af. Het resultaat bespreek ik één op één met de leerling. Het vakprotocol laat precies zien met welke oefenmodules de leerling aan de slag gaat. De ene leerling gaat met grammatica oefenen en de ander met begrijpend lezen. Doordat ze weten dat dit het resultaat is van hun gemaakte test snappen ze waarom ze hun achterstand weg moeten werken. Dit werkt erg motiverend.

Heb je nog tips voor Muiswerk Online?
Het zou heel mooi zijn als de leerling zelf inzicht krijgt in het vakprotocol en/of de groeitab. Dit is tenslotte zijn eigen resultaat. En het is goed om hem hieraan te herinneren. Je geeft hem inzicht in het eigen leerproces.


maandag 26 juni 2017

Column: Weer lopen

Het ongeluk heb ik zelf niet meegemaakt. Armen en benen kan ik niet meer bewegen. Mijn hoofd ja, mijn hoofd is nog helemaal goed. Ik ervaar mijn leven dus maximaal. Van vroeg tot laat wordt ik geholpen door mijn lieve, lieve familie en kennissen. Overdag zit ik een ligstoel vaak binnen, soms buiten. Ik kan lezen en netflixen. Dat is mijn dag... dat was mijn dag.

Nadine Duursma bedacht als achttienjarige (Volkskrant 24 juni 2017), toen haar tante blind werd, de Camera Glass Eye voor haar profielproject. Een camera in een kunstoog die een blokkenbeeld aanmaakt en naar de oogzenuw stuurt. Beter een blokkenbeeld, dan geen beeld. Later studeerde ze in Delft en liet het idee haar niet los. Ze ontwikkelde de Erciegie (Remote Camera Glass Eye). Het blokkenbeeld was al beter geworden, 100 bij 100 blokjes. De grootste vernieuwing echter was de Bluetooth koppeling van de camera met je telefoon en het spraakkanaal dat je terugkreeg in je oog en op een of andere manier kwam dat ook prima bij je oor terecht.


Haar oog was ideaal voor de Be My Eyes dienst en werd snel populair bij mensen die een of twee ogen moesten missen. Visueel gehandicapten krijgen via een eenvoudige klik direct verbinding met een vrijwilliger die even met ze meekijkt en die ze via spraak kan ondersteunen. Het oog luistert ook, ja echt. Als visueel gehandicapte kleren kopen of eten kiezen op een menu is eenvoudig geworden.

Een groot deel van mijn dag ben ik nu vrijwilliger bij Be My Eyes. Soms help ik mensen even bij een druk station of soms bij het vinden van een taxi. Ik maak veel mee. Visueel gehandicapten zijn mijn vrienden geworden. Degenen die in buurt wonen komen hier langs op de koffie maar veel vaker ga ik met hen op pad. Ik teleport over de hele wereld. Ik ben dan hun ogen. Ik zeg alles wat ik zie en zij lopen de benen uit hun lijf.

Voor zo'n reis zet ik mijn goggles op zodat ik even alleen zie wat zij zien. De ene keer bepalen zij het doel van de reis, de andere keer bepaal ik het. Gewoon maar een blokje om, of gaan we naar Artis. We hebben samen maar één kaartje nodig. "Nog even naar de olifanten, hier rechts!" Jody is zo voor mij laatst wezen stemmen. Ik - die niet kan staan - stond daar in het stemhokje en bracht mijn stem uit. Daarna bracht zij met mijn hulp de hare uit.

Zij zijn meer en steeds verder aan het lopen, dat is goed voor hen. En ik, ik kan dus ook weer lopen.

http://bemyeyes.com

Theo Schijf is hoofd ontwikkeling en algemeen directeur van Muiswerk Educatief. Hij schrijft over zijn belevenissen en ervaringen en geeft zijn visie over zaken met betrekking tot onderwijs en ict.

vrijdag 23 juni 2017

Feest in Heenvliet: Groep 3 van OBS Tweespan is Muiswerkgroep van het jaar

Groep 3 van OBS Tweespan heeft de prijs gewonnen van hardst werkende Muiswerk middenbouwgroep van het schooljaar 2016/2017. Gemiddeld oefende ieder kind dit schooljaar maar liefst 78 uur met de taal- en rekenprogramma's van Muiswerk.


De beste middenbouwgroep van bijna 1000 Muiswerkscholen, juf Petra is apetrots op haar leerlingen. Zij nam een speciale Muiswerk Oorkonde in ontvangst, waarna de kinderen getrakteerd werden op gebak.

Mik, Jade, Ryan, Bradley, Ise en Femke legden graag uit wat zij allemaal met Muiswerk doen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het eigen niveau, krijgt ieder kind bij Tweespan een persoonlijk leerplan met bereikbare maar bovenal uitdagende leerdoelen. De adaptieve programma's van Muiswerk sluiten daar prima op aan.

Wij feliciteren OBS Tweespan van harte met de prijs!

woensdag 21 juni 2017

Leerling Tiener College is Muiswerker van het jaar in het vo

Sophie Dicke heeft de prijs gewonnen voor de hardst werkende Muiswerkleerling in het schooljaar 2016/2017. Zij oefende, op school en thuis, maar liefst 145 uur met programma’s voor Nederlands, Engels, Spaans, rekenen/wiskunde en economie.


De enigszins beduusde tweedejaars vmbo-leerling van het Tiener College in Gorinchem nam, in aanwezigheid van haar ouders en broer, bloemen en een certificaat in ontvangst uit handen van Muiswerker Ralph Schreutelkamp. Haar verbazing werd nog groter toen bleek dat de prijs voor haar inspanningen een iPad bleek te zijn.

Het Tiener College, onderdeel van scholengroep CS De Hoven, is trots dat juist een leerling van hun innovatieve en persoonlijke onderwijs de prijs wint. De school geeft leerlingen uit de bovenbouw van het po en uit de onderbouw van het vo een doorlopende leerlijn waardoor ze een passender keuze voor het vervolgonderwijs kunnen maken. Meer informatie over het Tiener College vindt u hier.

Wij feliciteren Sophie en het Tiener College van harte met de prijs!

Nieuw: subgroepen in Muiswerk Online

Alleen klassen zijn vaak niet genoeg. Sommige docenten willen een aantal leerlingen apart in een groepje begeleiden. Dat zijn soms leerlingen binnen één klas, maar soms ook leerlingen uit verschillende klassen. Dat is vanaf morgen mogelijk.

Hoe werkt het?
  • Klik op de knop 'Gebruikers', links in de lerarenkamer. 
  • Selecteer de leerlingen die je in een subgroep wilt hebben. 
  • Klik op de Subgroep-knop onderaan de pagina en voeg ze toe in een nieuwe of een bestaande subgroep.Instellingen maken en resultaten bekijken
Via subgroepen kun je eenvoudig naar de individuele resultaten kijken van iedereen in de subgroep (Gebruikers | Subgroepindeling op JA | kies subgroep | selecteer alle leerlingen | klik op Resultaten). Ook kun je eenvoudig taken toekennen aan iedereen in de subgroep tegelijk (Gebruikers | kies subgroep | selecteer alle leerlingen | klik op Wijzig | kies het Takenmap-tabblad | Taken vervangen | Bewaar X).

Pas op: je kunt de subgroepen nog niet gebruiken om overzichten te maken van de resultaten van iedereen in de subgroep. En ook niet om instellingen, zoals het leerplan, door te voeren voor iedereen in een subgroep. Je kunt de leerlingen wel makkelijk één voor één langslopen om resultaten te bekijken of instellingen te maken. Dat gaat via de pijltjes rechtsboven in het scherm.

Handige tips

  • In welke subgroepen een leerling zit kun je zien in de algemene gegevens, onderdeel opleidingsgegevens. 
  • Verwijder leerlingen uit de subgroep door de leerlingen te selecteren en dan op de knop Subgroep te klikken. Vervolgens kun je kiezen voor Verwijder.
  • Zodra een leerling wordt gearchiveerd, dan wordt hij verwijderd uit alle subgroepen. Wordt hij weer hersteld… dan komt hij níet automatisch terug in de subgroep. Je begint dan met een schone lei. 

Vragen?
Neem contact met ons op via support@muiswerk.nl of telefonisch via 0297 523159.

donderdag 15 juni 2017

Teksten Comprehensive Reading 1 en 2 voorgelezen

In onze Nederlandse leesprogramma's konden leerlingen de teksten al laten voorlezen. In de Engelse modules Comprehensive Reading 1 en 2 kan dit nu ook. Alle teksten zijn ingesproken door een native speaker.

Onder elke tekst is een knop 'Geluid' te zien. Klikt de leerling op de knop dan wordt de tekst voorgelezen. Wil hij de tekst toch liever zelf lezen, dan klikt hij nogmaals op de knop en stopt de spraak. Comprehensive Reading 1 bevat 64 teksten die nu allemaal worden voorgelezen. Bij Comprehensive Reading 2 gaat het zelfs om 118 teksten.


- Meer informatie over Comprehensive Reading 1.
- Meer informatie over Comprehensive Reading 2.

maandag 12 juni 2017

Gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs tilt leerlingen naar hoger niveau

José Nierop volgde de lerarenopleiding Nederlands aan de Hogeschool Rotterdam en studeerde op 20 mei 2017 af met haar eindscriptie 'Omgaan met verschillen op het vmbo, een onderzoek naar de invloed van effectief en gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs'. De programma's van Muiswerk waren onderdeel van het onderzoek. De conclusie: een mix van effectief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren kan leerlingen naar een hoger niveau tillen. 

Uit vele onderzoeken is gebleken dat leerlingen baat hebben bij differentiatie, activerende didactiek en het inzetten van interactieve werkvormen. De methode biedt te weinig mogelijkheden om leerlingen passend werkwoordspellingonderwijs te bieden. De onderzoeksvraag luidde: op welke manier kan ik mijn klas (vmbo kader) op het ISW Vakcollege Hoge Woerd doelgericht, effectief en gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs aanbieden, rekening houdend met de verschillende voorkeuren voor didactische werkvormen van de leerlingen, met als beoogd resultaat dat zij een uitstroomniveau van 2F of hoger behalen?

José ontwikkelde een lessenserie waarbij rekening werd gehouden met de belevingswereld van de leerlingen. De serie gaf opdrachten waarbij leerlingen hun parate kennis over de werkwoordspelling moesten toepassen. Ter ondersteuning van de lessenserie werkten de leerlingen met een persoonlijk oefenprogramma in Muiswerk Online. Door het gebruik van formatieve- en summatieve toetsen uit Muiswerk, leerplannen en een tweetal enquêtes zijn gegevens vrijgekomen en conclusies getrokken. Het tijdsplan zag er als volgt uit:

Aan het einde van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat een mix van effectief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren, leerlingen naar een hoger niveau kan tillen. Daarbij hebben, volgens de leerlingen, de interventielessen met behulp van verschillende didactische werkvormen bijgedragen aan hun groei in werkwoordspelling en is hierdoor genoeg afgestemd op het juiste niveau en de onderwijsbehoeftes.Mooi om te zien dat er in zo'n korte tijd zulke resultaten gehaald kunnen worden! Onderzoek liet al eerder zien dat Muiswerk werkt. Maar... er moet wel geoefend worden. De docent staat aan het roer en is allesbepalend. Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat Muiswerk hier een geweldig hulpmiddel bij kan zijn.

Ga naar de samenvatting en eindconclusie van het onderzoek.

vrijdag 19 mei 2017

Didactische tips organisatie rondom Muiswerk oefenmodules

Muiswerk biedt het modulaire en flexibele leerplatform dat je naar eigen inzicht kunt inzetten, ter remediëring of deels methodevervangend in de klas. Er bestaat niet één voorkeur maar als je niet goed nadenkt over de rol van Muiswerk in het curriculum bestaat het risico dat je onderwijs minder effectief wordt. Om dat te voorkomen hebben we de didactische tips van experts op een rij gezet.

Muiswerk rekent leerlingen niet af maar helpt ze vooruit. In onze visie is Muiswerk het maatje van de leerling dat hem helpt z’n doelen te halen. Wat is uw visie?


De didactische tips besteden aandacht aan de formatieve werking van Muiswerk, het kop-romp-staart-model en de kracht van het notitieblokje. De andere zijde gaat over de klassikale inzet en de remediërende inzet van de programma's: hoe organiseert u Muiswerk? Wat is de rol van de docent? En wat is de rol van de leerling?

Ga naar de didactische tips.


maandag 8 mei 2017

Meer dan 200 uitlegfilmpjes in de Muiswerkmodules

Een groot verschil tussen onze online taal- en rekenprogramma's en die van andere aanbieders is dat elke Muiswerkoefening begint met uitleg over de lesstof. Wij zijn continu bezig om die uitleg te verbeteren en zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat leerlingen even de tijd nemen om het te bekijken. Daarom zijn we blij dat we alle gebruikers kunnen verrassen met maar liefst veertig nieuwe uitlegfilmpjes die uitlegschermen in zeven verschillende modules vervangen.


Eerder verschenen al uitleganimaties in de modules Basis Werkwoordspelling, Werkwoordspelling op maat, Lezen, Rekenen op maat 5, 6, 7 en 8, in Meten en Meetkunde 1F en 2F en in de gloednieuwe modules Spelling 1F, Spelling 2F, Werkwoordspelling 1F en Werkwoordspelling 2F.  Sinds deze week komen leerlingen animaties ook tegen in de modules Verhoudingen 1F en 2F, Leestekens 1F en 2F, Grammatica 1F en 2F en Wiskunde vmbo. U kunt de animaties vinden door in 'Zoek en toon' (in de lerarenkamer van Muiswerk Online) te zoeken op 'animatie'. Laat ons vooral weten wat u ervan vindt. Heeft u nog geen Muiswerk? Vraag een demo aan.

maandag 24 april 2017

Column: I see you

In de Volkskrant las ik over het experiment met het automatische last mile busje in Appelscha. Pas met vijf begeleiders op de route werd het veilig en werkbaar. De busjes zijn inmiddels weer terug naar huis, naar Toulouse. Veel van geleerd, lees ik. Onder andere dat de interactie met andere weggebruikers tekortschiet. Fiets en auto's hebben geen idee wat dat koekblik denkt en gaat doen. Je kunt aan de vorm van het koekblik geeneens zien welke kant het op gaat rijden straks. Het busje ziet heel veel via de tientallen sensoren... de omgeving heeft geen idee of het hen ook ziet en hoe.

Tesla's hebben straks hetzelfde probleem. De Nvidia AI processor ziet met 8 camera's, 12 sensoren en 1 radar meer dan een menselijke bestuurder ooit kon zien. Echter... heeft de omgeving daar ook iets aan? Normaal zie je aan het hoofd van de bestuurder of zelfs aan zijn ogen of soms aan zijn gedrag, dat jij gezien bent. Ook dat hoort bij verkeersbetrokkenheid.

De oplossing is niet moeilijk. Cozmo doet het. Cars doen het in de film Cars? Auto's die op de automatische piloot rijden zullen grote ogen moeten krijgen. De ogen verschijnen op de voorruit als de automaat in werking treedt. Ze communiceren met de overige weggebruikers. Van binnen zie je ze amper. De eerste boodschap is: de AutoPilot is actief. De ogen kunnen vervolgens een veelheid aan verschillende signalen geven.

Ze kijken even de fietser vriendelijk aan die naast de auto voor het stoplicht staat te wachten. Ik heb je gezien, ik moet rechtsaf, kijk maar naar mijn richtingaanwijzer, maar ik zal je niet voor je sokken rijden als jij rechtdoor moet.

Ze kijken ook de auto aan de overzijde, die linksaf wil, dezelfde straat in, aan, iets strenger, kleinere pupillen, om te zeggen: Ik zie je. Ik heb voorrang. Ik neem aan dat jij dat ook weet. Trek dus niet te snel op. Als die auto aan de andere kant ook automatisch rijdt dan zullen zijn ogen ietwat nederig terugkijken om aan te geven dat hij het eens is met de boodschap. Verschillende weggebruikers worden gerust om de beurt even aangekeken. Een persoonlijke behandeling voor al je medeweggebruikers.

De ogen van Tesla kijken relaxt als de AutoPilot lekker rijdt op de snelweg op de gewenste snelheid. Wil de AutoPilot eigenlijk gaan inhalen dan laten de ogen dat al zien voordat de richtingaanwijzer wordt aangezet. De ogen kijken alvast naar de baan waar hij naartoe wil. Als alle sensoren aangeven dat het kan dan gaat de richtaanwijzer aan en begint het inhalen.

De voetganger bij de oversteekplaats wordt door grote ogen kort aangekeken terwijl de Tesla afremt. Geen twijfel mogelijk. Deze auto heeft mij gezien en gaat keurig stoppen. Oma hoeft haar bril niet mee te nemen.

Een Tesla leest al moeiteloos verkeerslichten en borden af en interpreteert de betekenis ervan. Het is maar een kleine extra om Tesla ook te leren gezichten af te lezen van medeweggebruikers. Hij zal straks zien dat de ander hem gezien heeft, of juist nog niet en daar dan weer rekening mee houden.

Met grote ogen op de voorruit zal het overige verkeer al snel liever naar de AutoPilot kijken als naar de menselijke bestuurder. Automatische auto's zullen dan niet alleen veilig zijn maar ook veiliger aanvoelen zowel voor de inzittenden als voor medeweggebruikers. Een voorwaarde voor succes en acceptatie.

Theo Schijf is hoofd ontwikkeling en algemeen directeur van Muiswerk Educatief. Hij schrijft over zijn belevenissen en ervaringen en geeft zijn visie over zaken met betrekking tot onderwijs en ict.