dinsdag 23 januari 2018

Muiswerk blijft in beweging: weer 35 nieuwe uitlegfilmpjes

Een van de krachten van de Muiswerkprogramma’s is de uitgebreide uitleg, voorafgaand en tijdens het oefenen. Onderzoek heeft aangetoond dat een dynamische, bewegende uitleg beter beklijft dan statische uitlegschermen. Vandaar de komst van op maat gemaakte animaties. De nieuwe filmpjes zijn te vinden in Rekenen op Maat 4 t/m 8, Wiskunde VMBO, Wiskunde havo-vwo basis en Wiskunde mbo

Het is heel belangrijk dat leerlingen de uitleg voorafgaand aan de oefening meekrijgen. Daarom besteden wij veel tijd aan de ontwikkeling hiervan. Er zijn inmiddels al honderden nieuwe uitlegfilmpjes en animaties toegepast in diverse Muiswerkmodules. Nu zijn er weer 35 filmpjes bijgekomen. Mede door deze filmpjes wordt het voor leerlingen een feest om aan een oefening te beginnen.

Heeft u nog geen Muiswerk? Vraag direct een demo aan.

Onderzoek toont het opnieuw aan: Muiswerk werkt!

Tijdens de NOT 2017 kwamen wij in gesprek met Angelique Elferink, studente Onderwijskunde aan de Open Universiteit. Zij richt zich op het rekenonderwijs in het primair onderwijs en startte een onderzoek naar de effecten van gepersonaliseerd aanbieden van rekenstof. Nu, een aantal maanden later, ligt er een 47 pagina tellende thesis op ons bureau. Wat niet verrassend is, maar wel weer fijn om bevestigd te krijgen: Muiswerk werkt! 

Aanleiding onderzoek
Het onderzoek vond plaats binnen de stichting Paraatscholen in de Achterhoek. Zij werken aan een integraal educatief kindcentrum (IEKC). De visie waaruit hoogstwaarschijnlijk les zal worden gegeven is gepersonaliseerd leren, of nog mooier: kindgericht leren. Leerlingen van het regulier en speciaal basisonderwijs zullen hier onderwijs gaan volgen. De wens is dat beide groepen leerlingen met elkaar kunnen leren, ondanks de niveauverschillen.

“Ik heb deze taak nog nooit eerder gedaan, dus ik denk dat ik het kan.” 
Het ideaalbeeld is dat ieder kind met deze ‘Pippi Langkous-optiek’ aan iets nieuws begint. Bij een kind dat vertrouwen in zichzelf heeft zal dit ook zo werken, maar in de meeste gevallen is dat helaas niet zo. Het geloof in eigen kunnen wordt vergroot door samen met kinderen doelen te stellen voor de korte termijn.


Onderzoek
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de effecten van het toepassen van gepersonaliseerd onderwijs, zodat het nieuwe IECK op die manier kan gaan werken. De directie is wat huiverig voor de nieuwe ‘trend’ en hoopt door middel van het onderzoek meer inzicht te krijgen.

Aan het onderzoek namen twee groepen van twintig leerlingen tussen de zes en tien jaar oud uit het regulier primair onderwijs deel. De eerste onderzoeksvraag was: In welke mate beïnvloedt het gepersonaliseerd leren door middel van het programma Muiswerk de ontwikkeling van de rekenscores van leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs? De tweede onderzoeksvraag was: In welke mate beïnvloedt het gepersonaliseerd leren door middel van het programma Muiswerk de taakgerichtheid van een leerling uit de middenbouw in het basisonderwijs?

Resultaten
Bij zowel de interventiegroep als de controlegroep werd het gemiddelde positieve taakgerichte gedrag meer en het gemiddelde negatieve taakgericht gedrag werd minder. Hoewel het onderzoek slechts acht weken duurde laat de vaardigheidsscore bij de interventiegroep een significant verschil zien in gemiddelde score tussen de voormeting en de nameting. De controlegroep laat ook verschil zien, maar dit is niet significant. Wellicht komt dit doordat leerlingen in Muiswerk sommen aangeboden krijgen gericht op individuele behoeften. Een leerling oefent vooral de kennis en vaardigheden die hij moeilijk vindt. Met het gebruik van een methode, zoals bij de controlegroep, is het bijna onmogelijk om per opgave te bekijken welke leerlingen nog extra oefening nodig hebben.

Het is erg mooi dat verschillende onderzoeken de werking van de Muiswerkprogramma's steeds weer aantonen.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

Kies je eigen foto

Heeft u al gezien dat leerlingen hun eigen foto kunnen toevoegen? Direct na het inloggen zie je in het vakkeuze-scherm boven in beeld een schaduwpoppetje dat je sinds vandaag kunt wijzigen.


Klik op het poppetje, klik in het vlak, kies een niet te grote foto van je computer of tablet, snij de foto uit zoals je hem wilt hebben en klik op Uploaden. Vanaf nu is jouw account echt jouw account.


Eerst het leerplan, dan de takenmap

Leerkrachten vragen ons met enige regelmaat hoe het leerplan en de takenmap van Muiswerk Online zich precies tot elkaar verhouden. Je bespaart het meeste tijd en werkt het prettigst door beide in te zetten. Vandaar een korte toelichting over het gebruik.

Het leerplan is de basis
Muiswerk Compleet genereert voor iedere leerling automatisch een leerplan op maat op basis van de opleiding. Het is essentieel om iedere leerling de juiste opleiding (groep) mee te geven, want zonder dat gegeven weet het programma niet wat het niveau is van de leerling. Normaal gesproken gaat dit eenvoudig via de gegevens uit uw administratiesysteem zoals Magister, ParnasSys of SOM. Maar de opleiding is natuurlijk ook handmatig in te vullen. Wanneer u de juiste opleiding invult, komt het adaptieve mechanisme van het programma tot volle bloei en kan iedere leerling grote sprongen vooruit maken.

Als leerkracht kunt u het leerplan gebruiken om te bepalen met welke vakken en vaardigheden een leerling aan de slag gaat. Hier heeft u de takenmap dus niet voor nodig, maar u stelt dit in via het leerplan. Als u hierin geen weloverwogen keuze maakt, dan bestaat de kans dat de leerling aan onderwerpen werkt die op dat moment minder relevant zijn of zelfs onwenselijk.

Meer informatie over het leerplan.

De takenmap als extra tool
De takenmap is een handige functie waarmee u als leerkracht oefeningen uit Muiswerk selecteert en die in een apart mapje voor één leerling of voor een groep leerlingen klaarzet. Bij bijvoorbeeld een onderwerp als klokkijken, breuken, of het toepassen van de regel van ‘t kofschip is het prettig als de leerlingen flink kunnen oefenen. Muiswerk levert dit extra oefenmateriaal, aangevuld met extra instructie. Zo is het programma flexibel in te zetten naast andere leermiddelen.

Wij merken dat de takenmap steeds vaker wordt gebruikt. Dat is prima, maar vergeet niet om éérst het leerplan goed in te stellen!

Meer informatie over de takenmap.

Wanneer er vragen zijn, helpen onze supporters u graag. Bel 0297-523159 of stuur een e-mail naar support@muiswerk.nl.

Begin bij het leerplan...


Gebruik daarna eventueel de takenmap.


donderdag 17 augustus 2017

Een nieuw schooljaar, een vernieuwd Muiswerk Compleet

We beginnen het schooljaar met een compleet nieuwe versie van Muiswerk Online: Muiswerk Online Koala! Welke vernieuwingen brengt dit met zich mee?

Vernieuwingen voor de leerling

Ieder schooltype een nieuw gezicht
Een nieuw jaar, een nieuw gezicht. Voor ieder schooltype hebben we een fris nieuw inlogscherm gemaakt.

Muiswerk verrast
Een leerling die heel goed bezig is krijgt af en toe een bonus en mag de laatste vragen van de oefening overslaan.


Instaptoetsen vervangen door diagnostische toetsen
De modules Begrijpend Lezen 1, Leesstart en Flitsend Spellen en Lezen 1 werken nu zoals elke andere module: met een of meer diagnostische ‘wat weet je al?’ toetsen.

Goed bezig!
De resultaatbalk aan het eind van een oefening of toets is krachtiger geworden. De eigen score valt nu meer op en de tekst onder de balk houdt rekening met zo’n beetje alle omstandigheden: Heb je je verbeterd, ben je klaar met deze taak, ben je klaar met deze module, enz.


Basisrekenmodules uitgebreid met verhaalsommen
Op verzoek van vele scholen zijn verhaal- of redactiesommen toegevoegd aan Rekenen op maat 4, 5 en 6.

Rekenmodules 1F gestroomlijnd
Alleen de verplichte Meijerink 1F stof van de modules Getallen, Meten en Meetkunde, Verhoudingen en Verbanden wordt nu via de diagnostische toetsen geoefend. Het extra materiaal is nu als plusopdrachten achter de gouden knoppen terug te vinden. Meer informatie...

Nieuwe wiskundemodules!
Na de module met oefenstof voor het vmbo eindexamen wiskunde biedt Muiswerk nu ook basismodules voor havo/vwo en mbo. Meer informatie...

Vernieuwingen voor de docent

Naamgeving taal- en rekenvaardigheden iets aangepast
Diverse grammatica-modules vormen nu samen de vaardigheid Grammatica (voorheen Taalbeschouwing). Rekenmodules die samen de basis van het rekenen aanleren vallen niet meer onder Getallen maar onder de vaardigheid Basisrekenen.

Subgroep rapporten uitgebreid
Naast de individuele resultaten van leerlingen kunt u nu ook de voortgang en scores van de gehele subgroep vergelijken.

Takenmap spectaculair vernieuwd!
De functie Takenmap geeft leerkrachten de mogelijkheid om zelf te bepalen wat zij leerlingen precies willen laten oefenen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar presenteren wij een geheel vernieuwde takenmap. Het gebruik is eenvoudiger gemaakt, de mogelijkheden zijn uitgebreider en krachtiger. Het goede nieuws is ook: uw leerlingen merken er niets van. Meer informatie...

Muiswerk Koala is de opvolger van Muiswerk Jaguar, Indri, Hamster, Gekko, Fennek, Eekhoorn, Dingo, Cheeta, Boa en Adelaar.

dinsdag 15 augustus 2017

Vacature Software Engineer bij Muiswerk Educatief

Net als wij wil jij het onderwijs veranderen. Je weet dat slimme technologie de sleutel is voor gepersonaliseerd onderwijs. Hierin wil jij het verschil maken. Dat kan!

Elke dag werken wij met een gedreven team aan het verwezenlijken van onze missie: iedereen slim laten groeien in rekenen en taal. Wij willen het ultieme platform bieden dat iedere leerling helpt om zich te ontwikkelen in de richting die hem of haar het beste past. De software zit vol slimmigheden die de leerling uitdagen, volgen, helpen, motiveren en ontwikkelen. Met onze brede ervaring willen wij nu een vervolgstap zetten op weg naar een revolutionaire nieuwe methode. Hier hebben we jou voor nodig!

Jij bent een software engineer en je houdt van complexe vraagstukken. Je durft groot te dromen en je bent net zo gepassioneerd over onderwijs als wij zijn. Je probeert graag nieuwe dingen uit. Je zult toetreden tot een energiek team dat keihard werkt aan een van de meest ambitieuze educatieve platforms van het land. We houden niet van standaard oplossingen, dus bouwen we de meerderheid zelf, in-house. We vinden dat iedere ontwikkelaar de vrijheid moet hebben om projecten te vormen zoals hij wil. Een goede samenwerking en afstemming met het team staat echter voorop. Als wij iets willen, dan gebeurt het.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit zestien gemotiveerde Muiswerkers die werken aan iets groots, iets wat er toe doet. De invloed van iedere Muiswerker is voelbaar en zichtbaar in de organisatie.

Wat jij meebrengt

  • minimaal 4 jaar ervaring met php en je denkt in objecten
  • minimaal 2 jaar ervaring met React en Node.js
  • werkervaring met Zend of yii2 zou mooi zijn
  • ervaring met integratie van 3rd party API’s
  • werkervaring met jira en git of vergelijkbare tools
  • werkervaring in front end development (html en css) als het kan
  • vaardigheid in communicatie in woord en geschrift
  • een proactieve werkhouding
  • de wil om onderdeel te zijn van een groep slimme onderwijsverbeteraars
  • je leert snel en tackelt problemen en neemt graag verantwoordelijkheid 

Wat wij bieden 
Veel vrijheid en verantwoordelijkheid vanaf dag één. Een informele werksfeer met grote betrokkenheid. Een heerlijk kantoor aan de Amstel. Gunstige arbeidsvoorwaarden en een passende beloning voor jouw diensten.

Interesse? Richt een e-mail met foto en cv aan Theo Schijf: theo@muiswerk.nl

dinsdag 11 juli 2017

Wie is Muiswerkdocent van het jaar 2016-2017?

De Frater van Gemertschool in Tilburg levert de Muiswerkdocent van dit schooljaar. Wanda van Opbergen logde door het gehele schooljaar het meest in bij Muiswerk Online. Bram van Tongeren, didactisch adviseur bij Muiswerk, ging bij haar op bezoek om de prijs persoonlijk te overhandigen. Van deze gelegenheid werd meteen gebruik gemaakt om haar kort te interviewen. 

Allereerst, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Naast een bos bloemen en een certificaat een prachtige iPad Air. Je bent de actiefste docent geweest dit schooljaar. Wat is jouw geheim? 
Wij werken met alle leerlingen in klas 1 en 2 van het vmbo met Muiswerk. Wekelijks is er een zogenoemd Muiswerkuur gereserveerd waarin iedere leerling 45 minuten actief met het programma werkt. Haal je deze 45 minuten niet, dan heb je huiswerk. Voorafgaand aan de les check ik vervolgens of de oefenminuten zijn gemaakt, hoe de oefeningen zijn gemaakt en hoe vaak een oefening wordt gemaakt. Deze informatie gebruik ik om de les goed voor te bereiden zodat ik met de leerlingen in gesprek kan gaan over hun vorderingen.

De leerlingen weten dus dat jij actief met ze meekijkt? 
Dat weten zij inderdaad en dit zorgt voor een actieve leerhouding. Het heeft geen zin om je oefeningen af te raffelen want dat zie ik meteen. Hierover ga ik dan met ze in gesprek.

Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen een oefenplan op maat krijgen? 
Wij gebruiken testsuite 7 en het Muiswerk Volgsysteem. Het vakprotocol wat uit testsuite 7 rolt, bepaalt de inhoud van de leerplannen. Iedere leerling heeft een leerplan op maat. Zo weten we zeker dat we gericht bezig zijn om de achterstanden weg te werken.

Hoe zorg je dat de leerlingen gemotiveerd zijn om met deze achterstanden aan de slag te gaan? 
De Meijerink referentietest nemen we driemaal per jaar af. Het resultaat bespreek ik één op één met de leerling. Het vakprotocol laat precies zien met welke oefenmodules de leerling aan de slag gaat. De ene leerling gaat met grammatica oefenen en de ander met begrijpend lezen. Doordat ze weten dat dit het resultaat is van hun gemaakte test snappen ze waarom ze hun achterstand weg moeten werken. Dit werkt erg motiverend.

Heb je nog tips voor Muiswerk Online?
Het zou heel mooi zijn als de leerling zelf inzicht krijgt in het vakprotocol en/of de groeitab. Dit is tenslotte zijn eigen resultaat. En het is goed om hem hieraan te herinneren. Je geeft hem inzicht in het eigen leerproces.


maandag 26 juni 2017

Column: Weer lopen

Het ongeluk heb ik zelf niet meegemaakt. Armen en benen kan ik niet meer bewegen. Mijn hoofd ja, mijn hoofd is nog helemaal goed. Ik ervaar mijn leven dus maximaal. Van vroeg tot laat wordt ik geholpen door mijn lieve, lieve familie en kennissen. Overdag zit ik een ligstoel vaak binnen, soms buiten. Ik kan lezen en netflixen. Dat is mijn dag... dat was mijn dag.

Nadine Duursma bedacht als achttienjarige (Volkskrant 24 juni 2017), toen haar tante blind werd, de Camera Glass Eye voor haar profielproject. Een camera in een kunstoog die een blokkenbeeld aanmaakt en naar de oogzenuw stuurt. Beter een blokkenbeeld, dan geen beeld. Later studeerde ze in Delft en liet het idee haar niet los. Ze ontwikkelde de Erciegie (Remote Camera Glass Eye). Het blokkenbeeld was al beter geworden, 100 bij 100 blokjes. De grootste vernieuwing echter was de Bluetooth koppeling van de camera met je telefoon en het spraakkanaal dat je terugkreeg in je oog en op een of andere manier kwam dat ook prima bij je oor terecht.


Haar oog was ideaal voor de Be My Eyes dienst en werd snel populair bij mensen die een of twee ogen moesten missen. Visueel gehandicapten krijgen via een eenvoudige klik direct verbinding met een vrijwilliger die even met ze meekijkt en die ze via spraak kan ondersteunen. Het oog luistert ook, ja echt. Als visueel gehandicapte kleren kopen of eten kiezen op een menu is eenvoudig geworden.

Een groot deel van mijn dag ben ik nu vrijwilliger bij Be My Eyes. Soms help ik mensen even bij een druk station of soms bij het vinden van een taxi. Ik maak veel mee. Visueel gehandicapten zijn mijn vrienden geworden. Degenen die in buurt wonen komen hier langs op de koffie maar veel vaker ga ik met hen op pad. Ik teleport over de hele wereld. Ik ben dan hun ogen. Ik zeg alles wat ik zie en zij lopen de benen uit hun lijf.

Voor zo'n reis zet ik mijn goggles op zodat ik even alleen zie wat zij zien. De ene keer bepalen zij het doel van de reis, de andere keer bepaal ik het. Gewoon maar een blokje om, of gaan we naar Artis. We hebben samen maar één kaartje nodig. "Nog even naar de olifanten, hier rechts!" Jody is zo voor mij laatst wezen stemmen. Ik - die niet kan staan - stond daar in het stemhokje en bracht mijn stem uit. Daarna bracht zij met mijn hulp de hare uit.

Zij zijn meer en steeds verder aan het lopen, dat is goed voor hen. En ik, ik kan dus ook weer lopen.

http://bemyeyes.com

Theo Schijf is hoofd ontwikkeling en algemeen directeur van Muiswerk Educatief. Hij schrijft over zijn belevenissen en ervaringen en geeft zijn visie over zaken met betrekking tot onderwijs en ict.

vrijdag 23 juni 2017

Feest in Heenvliet: Groep 3 van OBS Tweespan is Muiswerkgroep van het jaar

Groep 3 van OBS Tweespan heeft de prijs gewonnen van hardst werkende Muiswerk middenbouwgroep van het schooljaar 2016/2017. Gemiddeld oefende ieder kind dit schooljaar maar liefst 78 uur met de taal- en rekenprogramma's van Muiswerk.


De beste middenbouwgroep van bijna 1000 Muiswerkscholen, juf Petra is apetrots op haar leerlingen. Zij nam een speciale Muiswerk Oorkonde in ontvangst, waarna de kinderen getrakteerd werden op gebak.

Mik, Jade, Ryan, Bradley, Ise en Femke legden graag uit wat zij allemaal met Muiswerk doen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het eigen niveau, krijgt ieder kind bij Tweespan een persoonlijk leerplan met bereikbare maar bovenal uitdagende leerdoelen. De adaptieve programma's van Muiswerk sluiten daar prima op aan.

Wij feliciteren OBS Tweespan van harte met de prijs!

woensdag 21 juni 2017

Leerling Tiener College is Muiswerker van het jaar in het vo

Sophie Dicke heeft de prijs gewonnen voor de hardst werkende Muiswerkleerling in het schooljaar 2016/2017. Zij oefende, op school en thuis, maar liefst 145 uur met programma’s voor Nederlands, Engels, Spaans, rekenen/wiskunde en economie.


De enigszins beduusde tweedejaars vmbo-leerling van het Tiener College in Gorinchem nam, in aanwezigheid van haar ouders en broer, bloemen en een certificaat in ontvangst uit handen van Muiswerker Ralph Schreutelkamp. Haar verbazing werd nog groter toen bleek dat de prijs voor haar inspanningen een iPad bleek te zijn.

Het Tiener College, onderdeel van scholengroep CS De Hoven, is trots dat juist een leerling van hun innovatieve en persoonlijke onderwijs de prijs wint. De school geeft leerlingen uit de bovenbouw van het po en uit de onderbouw van het vo een doorlopende leerlijn waardoor ze een passender keuze voor het vervolgonderwijs kunnen maken. Meer informatie over het Tiener College vindt u hier.

Wij feliciteren Sophie en het Tiener College van harte met de prijs!