vrijdag 23 juni 2017

Feest in Heenvliet: Groep 3 van OBS Tweespan is Muiswerkgroep van het jaar

Groep 3 van OBS Tweespan heeft de prijs gewonnen van hardst werkende Muiswerk middenbouwgroep van het schooljaar 2016/2017. Gemiddeld oefende ieder kind dit schooljaar maar liefst 78 uur met de taal- en rekenprogramma's van Muiswerk.


De beste middenbouwgroep van bijna 1000 Muiswerkscholen, juf Petra is apetrots op haar leerlingen. Zij nam een speciale Muiswerk Oorkonde in ontvangst, waarna de kinderen getrakteerd werden op gebak.

Mik, Jade, Ryan, Bradley, Ise en Femke legden graag uit wat zij allemaal met Muiswerk doen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het eigen niveau, krijgt ieder kind bij Tweespan een persoonlijk leerplan met bereikbare maar bovenal uitdagende leerdoelen. De adaptieve programma's van Muiswerk sluiten daar prima op aan.

Wij feliciteren OBS Tweespan van harte met de prijs!

woensdag 21 juni 2017

Leerling Tiener College is Muiswerker van het jaar in het vo

Sophie Dicke heeft de prijs gewonnen voor de hardst werkende Muiswerkleerling in het schooljaar 2016/2017. Zij oefende, op school en thuis, maar liefst 145 uur met programma’s voor Nederlands, Engels, Spaans, rekenen/wiskunde en economie.


De enigszins beduusde tweedejaars vmbo-leerling van het Tiener College in Gorinchem nam, in aanwezigheid van haar ouders en broer, bloemen en een certificaat in ontvangst uit handen van Muiswerker Ralph Schreutelkamp. Haar verbazing werd nog groter toen bleek dat de prijs voor haar inspanningen een iPad bleek te zijn.

Het Tiener College, onderdeel van scholengroep CS De Hoven, is trots dat juist een leerling van hun innovatieve en persoonlijke onderwijs de prijs wint. De school geeft leerlingen uit de bovenbouw van het po en uit de onderbouw van het vo een doorlopende leerlijn waardoor ze een passender keuze voor het vervolgonderwijs kunnen maken. Meer informatie over het Tiener College vindt u hier.

Wij feliciteren Sophie en het Tiener College van harte met de prijs!

Nieuw: subgroepen in Muiswerk Online

Alleen klassen zijn vaak niet genoeg. Sommige docenten willen een aantal leerlingen apart in een groepje begeleiden. Dat zijn soms leerlingen binnen één klas, maar soms ook leerlingen uit verschillende klassen. Dat is vanaf morgen mogelijk.

Hoe werkt het?
  • Klik op de knop 'Gebruikers', links in de lerarenkamer. 
  • Selecteer de leerlingen die je in een subgroep wilt hebben. 
  • Klik op de Subgroep-knop onderaan de pagina en voeg ze toe in een nieuwe of een bestaande subgroep.Instellingen maken en resultaten bekijken
Via subgroepen kun je eenvoudig naar de individuele resultaten kijken van iedereen in de subgroep (Gebruikers | Subgroepindeling op JA | kies subgroep | selecteer alle leerlingen | klik op Resultaten). Ook kun je eenvoudig taken toekennen aan iedereen in de subgroep tegelijk (Gebruikers | kies subgroep | selecteer alle leerlingen | klik op Wijzig | kies het Takenmap-tabblad | Taken vervangen | Bewaar X).

Pas op: je kunt de subgroepen nog niet gebruiken om overzichten te maken van de resultaten van iedereen in de subgroep. En ook niet om instellingen, zoals het leerplan, door te voeren voor iedereen in een subgroep. Je kunt de leerlingen wel makkelijk één voor één langslopen om resultaten te bekijken of instellingen te maken. Dat gaat via de pijltjes rechtsboven in het scherm.

Handige tips

  • In welke subgroepen een leerling zit kun je zien in de algemene gegevens, onderdeel opleidingsgegevens. 
  • Verwijder leerlingen uit de subgroep door de leerlingen te selecteren en dan op de knop Subgroep te klikken. Vervolgens kun je kiezen voor Verwijder.
  • Zodra een leerling wordt gearchiveerd, dan wordt hij verwijderd uit alle subgroepen. Wordt hij weer hersteld… dan komt hij níet automatisch terug in de subgroep. Je begint dan met een schone lei. 

Vragen?
Neem contact met ons op via support@muiswerk.nl of telefonisch via 0297 523159.

donderdag 15 juni 2017

Teksten Comprehensive Reading 1 en 2 voorgelezen

In onze Nederlandse leesprogramma's konden leerlingen de teksten al laten voorlezen. In de Engelse modules Comprehensive Reading 1 en 2 kan dit nu ook. Alle teksten zijn ingesproken door een native speaker.

Onder elke tekst is een knop 'Geluid' te zien. Klikt de leerling op de knop dan wordt de tekst voorgelezen. Wil hij de tekst toch liever zelf lezen, dan klikt hij nogmaals op de knop en stopt de spraak. Comprehensive Reading 1 bevat 64 teksten die nu allemaal worden voorgelezen. Bij Comprehensive Reading 2 gaat het zelfs om 118 teksten.


- Meer informatie over Comprehensive Reading 1.
- Meer informatie over Comprehensive Reading 2.

maandag 12 juni 2017

Gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs tilt leerlingen naar hoger niveau

José Nierop volgde de lerarenopleiding Nederlands aan de Hogeschool Rotterdam en studeerde op 20 mei 2017 af met haar eindscriptie 'Omgaan met verschillen op het vmbo, een onderzoek naar de invloed van effectief en gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs'. De programma's van Muiswerk waren onderdeel van het onderzoek. De conclusie: een mix van effectief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren kan leerlingen naar een hoger niveau tillen. 

Uit vele onderzoeken is gebleken dat leerlingen baat hebben bij differentiatie, activerende didactiek en het inzetten van interactieve werkvormen. De methode biedt te weinig mogelijkheden om leerlingen passend werkwoordspellingonderwijs te bieden. De onderzoeksvraag luidde: op welke manier kan ik mijn klas (vmbo kader) op het ISW Vakcollege Hoge Woerd doelgericht, effectief en gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs aanbieden, rekening houdend met de verschillende voorkeuren voor didactische werkvormen van de leerlingen, met als beoogd resultaat dat zij een uitstroomniveau van 2F of hoger behalen?

José ontwikkelde een lessenserie waarbij rekening werd gehouden met de belevingswereld van de leerlingen. De serie gaf opdrachten waarbij leerlingen hun parate kennis over de werkwoordspelling moesten toepassen. Ter ondersteuning van de lessenserie werkten de leerlingen met een persoonlijk oefenprogramma in Muiswerk Online. Door het gebruik van formatieve- en summatieve toetsen uit Muiswerk, leerplannen en een tweetal enquêtes zijn gegevens vrijgekomen en conclusies getrokken. Het tijdsplan zag er als volgt uit:

Aan het einde van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat een mix van effectief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren, leerlingen naar een hoger niveau kan tillen. Daarbij hebben, volgens de leerlingen, de interventielessen met behulp van verschillende didactische werkvormen bijgedragen aan hun groei in werkwoordspelling en is hierdoor genoeg afgestemd op het juiste niveau en de onderwijsbehoeftes.Mooi om te zien dat er in zo'n korte tijd zulke resultaten gehaald kunnen worden! Onderzoek liet al eerder zien dat Muiswerk werkt. Maar... er moet wel geoefend worden. De docent staat aan het roer en is allesbepalend. Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat Muiswerk hier een geweldig hulpmiddel bij kan zijn.

Ga naar de samenvatting en eindconclusie van het onderzoek.

vrijdag 19 mei 2017

Didactische tips organisatie rondom Muiswerk oefenmodules

Muiswerk biedt het modulaire en flexibele leerplatform dat je naar eigen inzicht kunt inzetten, ter remediëring of deels methodevervangend in de klas. Er bestaat niet één voorkeur maar als je niet goed nadenkt over de rol van Muiswerk in het curriculum bestaat het risico dat je onderwijs minder effectief wordt. Om dat te voorkomen hebben we de didactische tips van experts op een rij gezet.

Muiswerk rekent leerlingen niet af maar helpt ze vooruit. In onze visie is Muiswerk het maatje van de leerling dat hem helpt z’n doelen te halen. Wat is uw visie?


De didactische tips besteden aandacht aan de formatieve werking van Muiswerk, het kop-romp-staart-model en de kracht van het notitieblokje. De andere zijde gaat over de klassikale inzet en de remediërende inzet van de programma's: hoe organiseert u Muiswerk? Wat is de rol van de docent? En wat is de rol van de leerling?

Ga naar de didactische tips.


maandag 8 mei 2017

Meer dan 200 uitlegfilmpjes in de Muiswerkmodules

Een groot verschil tussen onze online taal- en rekenprogramma's en die van andere aanbieders is dat elke Muiswerkoefening begint met uitleg over de lesstof. Wij zijn continu bezig om die uitleg te verbeteren en zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat leerlingen even de tijd nemen om het te bekijken. Daarom zijn we blij dat we alle gebruikers kunnen verrassen met maar liefst veertig nieuwe uitlegfilmpjes die uitlegschermen in zeven verschillende modules vervangen.


Eerder verschenen al uitleganimaties in de modules Basis Werkwoordspelling, Werkwoordspelling op maat, Lezen, Rekenen op maat 5, 6, 7 en 8, in Meten en Meetkunde 1F en 2F en in de gloednieuwe modules Spelling 1F, Spelling 2F, Werkwoordspelling 1F en Werkwoordspelling 2F.  Sinds deze week komen leerlingen animaties ook tegen in de modules Verhoudingen 1F en 2F, Leestekens 1F en 2F, Grammatica 1F en 2F en Wiskunde vmbo. U kunt de animaties vinden door in 'Zoek en toon' (in de lerarenkamer van Muiswerk Online) te zoeken op 'animatie'. Laat ons vooral weten wat u ervan vindt. Heeft u nog geen Muiswerk? Vraag een demo aan.

maandag 24 april 2017

Column: I see you

In de Volkskrant las ik over het experiment met het automatische last mile busje in Appelscha. Pas met vijf begeleiders op de route werd het veilig en werkbaar. De busjes zijn inmiddels weer terug naar huis, naar Toulouse. Veel van geleerd, lees ik. Onder andere dat de interactie met andere weggebruikers tekortschiet. Fiets en auto's hebben geen idee wat dat koekblik denkt en gaat doen. Je kunt aan de vorm van het koekblik geeneens zien welke kant het op gaat rijden straks. Het busje ziet heel veel via de tientallen sensoren... de omgeving heeft geen idee of het hen ook ziet en hoe.

Tesla's hebben straks hetzelfde probleem. De Nvidia AI processor ziet met 8 camera's, 12 sensoren en 1 radar meer dan een menselijke bestuurder ooit kon zien. Echter... heeft de omgeving daar ook iets aan? Normaal zie je aan het hoofd van de bestuurder of zelfs aan zijn ogen of soms aan zijn gedrag, dat jij gezien bent. Ook dat hoort bij verkeersbetrokkenheid.

De oplossing is niet moeilijk. Cozmo doet het. Cars doen het in de film Cars? Auto's die op de automatische piloot rijden zullen grote ogen moeten krijgen. De ogen verschijnen op de voorruit als de automaat in werking treedt. Ze communiceren met de overige weggebruikers. Van binnen zie je ze amper. De eerste boodschap is: de AutoPilot is actief. De ogen kunnen vervolgens een veelheid aan verschillende signalen geven.

Ze kijken even de fietser vriendelijk aan die naast de auto voor het stoplicht staat te wachten. Ik heb je gezien, ik moet rechtsaf, kijk maar naar mijn richtingaanwijzer, maar ik zal je niet voor je sokken rijden als jij rechtdoor moet.

Ze kijken ook de auto aan de overzijde, die linksaf wil, dezelfde straat in, aan, iets strenger, kleinere pupillen, om te zeggen: Ik zie je. Ik heb voorrang. Ik neem aan dat jij dat ook weet. Trek dus niet te snel op. Als die auto aan de andere kant ook automatisch rijdt dan zullen zijn ogen ietwat nederig terugkijken om aan te geven dat hij het eens is met de boodschap. Verschillende weggebruikers worden gerust om de beurt even aangekeken. Een persoonlijke behandeling voor al je medeweggebruikers.

De ogen van Tesla kijken relaxt als de AutoPilot lekker rijdt op de snelweg op de gewenste snelheid. Wil de AutoPilot eigenlijk gaan inhalen dan laten de ogen dat al zien voordat de richtingaanwijzer wordt aangezet. De ogen kijken alvast naar de baan waar hij naartoe wil. Als alle sensoren aangeven dat het kan dan gaat de richtaanwijzer aan en begint het inhalen.

De voetganger bij de oversteekplaats wordt door grote ogen kort aangekeken terwijl de Tesla afremt. Geen twijfel mogelijk. Deze auto heeft mij gezien en gaat keurig stoppen. Oma hoeft haar bril niet mee te nemen.

Een Tesla leest al moeiteloos verkeerslichten en borden af en interpreteert de betekenis ervan. Het is maar een kleine extra om Tesla ook te leren gezichten af te lezen van medeweggebruikers. Hij zal straks zien dat de ander hem gezien heeft, of juist nog niet en daar dan weer rekening mee houden.

Met grote ogen op de voorruit zal het overige verkeer al snel liever naar de AutoPilot kijken als naar de menselijke bestuurder. Automatische auto's zullen dan niet alleen veilig zijn maar ook veiliger aanvoelen zowel voor de inzittenden als voor medeweggebruikers. Een voorwaarde voor succes en acceptatie.

Theo Schijf is hoofd ontwikkeling en algemeen directeur van Muiswerk Educatief. Hij schrijft over zijn belevenissen en ervaringen en geeft zijn visie over zaken met betrekking tot onderwijs en ict.

woensdag 5 april 2017

Nieuw: Muiswerk Wiskunde vmbo!

De nieuwe module wiskunde is leverbaar! Het Muiswerkprogramma Wiskunde vmbo bevat de leerstof die deel uitmaakt van het wiskunde-examen voor het vmbo en die niet in Rekenen 2F zit. Kortom, een ideale module om vmbo-leerlingen klaar te stomen voor het examen. En u kunt dat dit schooljaar gratis ervaren. Vraag uw licentie voor 1 mei aan!


Eindsprint naar het eindexamen
De laatste maanden van het schooljaar zijn alweer aangebroken. Wacht daarom niet te lang en probeer Muiswerk Wiskunde vmbo direct. Aan bod komen onder andere: veeltermen, afronden, machten, verhoudingen, goniometrie bewerkingen, hoeken, coördinaten, formules en grafieken, rijen en statistiek. Elke oefening begint met duidelijke uitleg en geeft nuttige feedback op elk antwoord.
 Lees meer over deze module.

Hoe haalt u het in huis? 
Klanten die het totaalpakket rekenen vmbo al hebben, ontvangen deze module automatisch en zonder extra kosten. Scholen die nog geen rekenlicenties hebben, mogen tot het einde van het schooljaar de gloednieuwe module Wiskunde vmbo gebruiken en we leveren dan meteen Rekenen 1F-2F mee. Interesse? Ga naar het inschrijfformulier. 

woensdag 22 maart 2017

Muiswerk Volgsysteem uitgebreid

Met het Muiswerk Volgsysteem, onderdeel van Testsuite 7 en Testsuite 8, ziet u eenvoudig waar uw leerlingen staan en hoe zij zich ontwikkelen. Er zijn twee grote vernieuwingen doorgevoerd in het Volgsysteem: u kunt de groeigrafieken nu ook als pdf opslaan en ze zijn niet meer alleen beschikbaar per leerling of per klas, maar nu zelfs per opleiding.

Groeigrafieken als pdf
Veel andere resultaten konden al als pdf worden opgeslagen. Dit kan nu ook met de Groeigrafieken. Het werkt simpel. Als u de groeigrafiek op uw scherm heeft staan, kiest u voor het printertje rechtsboven in uw scherm. Vervolgens kunt u kiezen tussen een echte afdruk of een pdf. De pdf wordt direct weggeschreven naar uw downloadmap. Hij krijgt een logische naam: KLAS-GROEI-DATUM-TIJD.pdf of ACCOUNT-GROEI-DATUM-TIJD.pdf.Groeigrafieken per opleiding voor sector of school 
Als directeur of coördinator wilt u zien hoe goed een bepaalde opleiding (alle leerlingen samen) het doet in deze periode, vergeleken met eerdere periodes. Scholen die zijn opgedeeld in sectoren kunnen per sector Groeistatieken per opleiding opvragen: kies links in het menu Sectoren, selecteer de sector en klik op resultaat. Is er geen sprake van sectoren (dat geldt voor de meeste scholen) dan kunt u de Groeistatistiek per opleiding voor de hele school opvragen: kies links in het menu School, klik op resultaat.

Behalve dat u periodes kunt aan- en uitschakelen kunt u kiezen uit twee soorten statistiek:

  • de groei per opleiding onafhankelijk van welke leerlingen erin zaten: u ziet hoe deze opleiding door de jaren heen presteerde.
  • de groei per opleiding op basis van wie er nú in die opleiding zitten: u ziet hoe de huidige leerlingen van die opleiding de afgelopen jaren presteerden.

Voorbeeld van een groeigrafiek: u ziet hoe de leerlingen die nú in vmbo gl klas 3 zitten, de afgelopen jaren presteerden.


In de Groei-tab krijgt u direct de vergelijking tussen periodes te zien, zowel van de resultaten van de deelgebieden als van het totaalresultaat (van de sector of de school). Zo ziet u in één oogopslag de groei. De resultaten worden automatisch naar het referentieniveau vertaald. Houd de muis boven de resultaten om te zien wat de detailgegevens zijn. Achter de periodenamen vindt u het aantal leerlingen (tussen haakjes).

Volgsysteem per leerling en per klas
Eerder brachtten wij het Muiswerk Volgsysteem al naar u toe per leerling of per klas. Kijk hier voor meer informatie.

Onderdeel van Testsuite 7 en 8
De groeistatistiek is onderdeel van Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F en Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F. Met deze testsuites onderzoekt u snel en efficiënt of uw leerlingen een bepaald Meijerink taalniveau (1F, 2F, 3F of 4F) of rekenniveau (1F, 2F, 3F) beheersen.